XU HƯỚNG KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NĂM 2018

8

Năm 2018 thị trường kinh doanh vận tải hành khách hứa hẹn sẽ càng sôi động và cạnh tranh khốc liệt hơn nữa. Muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải nắm bắt xu hướng và hoàn thiện mình theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào kinh doanh, nâng cao chất lượng phương tiện và dịch vụ đi kèm. Kinh tế, xã hội càng ngày càng phát triển, yêu cầu của người dân về mọi hàng hóa và dịch vụ ngày càng cao. Đã qua rồi cái thời người ta chỉ cần xe giá rẻ để đi đến nơi cần đến. Hành khách thời […]

02/01/2018 Quản Trị