Đóng
Skybus solati special

SKYBUS Solati Special gồm 10 ghế VIPs được kiến tạo trên nền không gian siêu rộng với đầy đủ mọi công năng phục vụ hành khách. Một thiết kế phù hợp nhất cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, xe hợp đồng vận chuyển hành khách cao cấp.

Solati Limousine 12 ghế VIPs - SKYBUS PRO
Solati Limousine 12 ghế VIPs - SKYBUS Solati  PRO
Solati Limousine 12 ghế VIPs - SKYBUS PRO 2
Skybus Solati Special Limousine 10 chỗ
Solati Limousine Xs 10 chỗ thương mại 5
Solati Limousine Xs 10 chỗ thương mại 2
Solati Limousine 10 chỗ XS 3
Solati Limousine 9 chỗ thương mại 2
Solati Limousine 10 chỗ SKYBUS  Solati Special
Skybus Solati Special Limousine 2
Khoang lái Solati Limousine 12 chỗ SKYBUS XLL
khoang lái Solati Limousine 12 chỗ SKYBUS XLL
Solati 12 chỗ SKYBUS XLL
Solati Limousine 9 chỗ thương mại 5
Solati Limousine Xs 10 chỗ thương mại 6
Solati Limousine Xs 10 chỗ thương mại 7
Solati Limousine 10 chỗ XS 2
Solati Limousine Xs 10 chỗ thương mại 8
Solati Limousine Xs 10 chỗ thương mại 11
Solati Limousine Xs 10 chỗ thương mại 12
Tư vấn mua xe: 0944 385 285